in , , , , , , , , ,

Anna Selezneva, Bonnie Chen & Arthur Gosse for Hogan FW14.15

Anna Selezneva

Hogan enlists fashion photographer Josh Olins to capture their Fall Winter 2014.15 advertisement starring Anna Selezneva, Bonnie Chen and Arthur Gosse.

AnnaSelezneva Anna Selezneva Anna Selezneva Hogan Hogan

Iselin Steiro

Iselin Steiro & Maartje Verhoef for Repossi Fall Winter 2014.15

Auguste Abeliunaite for Numero China August 2014